Mülkiyeti Belediyemize ait Tapu kaydı yazılı Belediyemize ait Zafer Mahallesinde bulunan Arsaların -2886-Sayılı Devlet İhale Kanunu 45 inci Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binasında Peşin olarak Satışı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Fen işlerinden ücretsiz temin edilebilir.

İhale Tarihi 30/06/2017 Cuma günü saat 10:00'da Belediye Hizmet Binasında yapılacaktır.

Ara satış Bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir. Ödeme şekli peşin ödenecektir. İhaleye katılacak kişilerin adreslerini göstermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak olanlardan istenilen bilgiler`;

a) 4/1- Geçici teminata ait alındı belgesi

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi

c) Belediyeden borcu yoktur yazısı

d) ikametgah belgesi

Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir ihale günü saat 09:30'a kadar geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir.

Şatışa çıkacak arsaların yerleri aşagıda yazmaktadır.

S.N MAHALLE PAFTA ADA PAFS ALANI M-BEDELİ  %-3-TEMİNAT CİNSİ
1 ZAFER MAH 4/5 187 10 576,00-m2 18,432,00-TL 4.608.00-TL ARSA
2 ZAFER MAH 4/5 187 11 576,00-m2 18,432,00-TL 4.608.00-TL ARSA
ZAFER MAH 4/5 187 12 575,00-m2 18,400,00-TL 4.600.00-TL ARSA
4 ZAFER MAH 4/5 187 13 574,00-m2 18,368,00-TL 4.592.00-TL ARSA
5 ZAFER MAH 4/5 187 18 579,00-m2 18,528,00-TL 4.632.00-TL ARSA
6 ZFER MAH 4/5 187 19 578,99-m2 18,528,00-TL 4.632.00-TL ARSA
7 ZAFER MAH 4/5 187 20 576,00-m2 18,432,00-TL 4.608.00-TL ARSA
8 ZAFER 4/5 187 21 575,00-m2 18,400,00-TL 4.600.00-TL ARSA

 

   
© Sülümenli Belediye Başkanlığı