T.C AFYONKARAHİSAR İLİ

SÜLÜMENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra

No

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Kullanım İzin Belgesi

1- Emlak Alım Vergisi İlişik Kesme belgesi

2- Cins Değişikliği yazısı

3- SSK’ dan İlişiksiz Belgesi

4- Numarataj Yazısı

5- İş bitirme tutanağı

6- Harç ve ücretler

7- Mal sahipleri taahhütnamesi

8- İskan Dilekçesi                     

1 gün

2

Çap

1- Aplikasyon Krokisi

2- Tapu Fotokopisi

3- Harç Makbuzu

1 saat

3

Ruhsat İşleri

1- Kimlik Fotokopisi

2- Maliye Vergi Levhası fotokopisi

3- 1 adet fotoğraf

4- Ustalık Belgesi

5- Kira kontratı Fotokopisi

6- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya  Sanayi Oda Kaydı.

7- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü

8- Tapu Fotokopisi veya Yapı  Kullanma izin belgesi 

1 saat

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu

2- Nüfus Kağıdı,

3- Ölüm Belgesi

1 Saat

5

Asker Ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı Kanun)

 

 

6

Nikah işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı

2- Nüfus Kayıt Örneği

3- Evlenme Beyannamesi

4- Fotoğraf

5- Sağlık Raporu

6- İzin Belgesi

1 gün

7

İhale İşlemleri

 

 

8

Gelir Tahsili işlemleri

1- Tapu Fotokopisi

2- Kimlik Fotokopisi.

1 saat

9

Giderlerin Ödenmesi

1- Kimlik Fotokopisi

2- Şirket veya Kurum Yetkilisi Olduğunu gösterir belge

1 saat

10

Ölçü ve Ayar işleri

1- Beyanname

2- Kimlik Fotokopisi

1 saat

 

 

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

                 İlk Müracaat yeri                                                                 İkinci Müracaat Yeri

                 Abdullah ALTIN                                                                    İbrahim EROĞUL

                    Başkatip V.                                                                        Belediye Başkanı

                 0 272 255 50 11                                                                   0 272 255 50 11

   
© Sülümenli Belediye Başkanlığı